Wie zijn wij

Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland is in januari 2013 opgericht. De voorloper van de Stichting was Beachvolleybalschool Vlissingen, maar omdat de activiteiten meer gericht zijn gaan worden op heel Zeeland, kwam deze naam te vervallen.

Door middel van deze Stichting willen wij een officiële partner en initiator zijn op het gebied van promotie van het beachvolleybal in Zeeland.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Wijtze Barkhuijsen (Middelburg)
Secretaris: Hennie Swartjes (Biggekerke)
Penningmeester: Henriëtte Swartjes (Biggekerke)
Algemeen bestuurslid: Christa Korstanje (Vlissingen)

Statuten en inschrijving
De statuten van de Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland zijn 15 januari 2013 vastgesteld en getekend bij De Notariswinkel te Oost-Souburg.
De Stichting Promotie Beachvoleybal Zeeland is bij de Kamer van Koophandel te Middelburg ingeschreven onder het nummer 56977832

Doel
Het doel van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland is het promoten van beachvolleybal Zeelandbreed, onder zowel kinderen, jongeren en volwassen door middel van:

  • stimuleren van beachvolleybal in Zeeland zowel online als offline
  • kennismaking met beachvolleybal, met behulp van gastlessen, clinics en toernooien
  • leren en verbeteren van de beachvolleybaltechnieken en -tactieken

Beachvolleybal is een sport die prima naast andere sporten te doen is, omdat het voornamelijk in de maanden mei t/m september wordt gespeeld als de andere sporten stil liggen.

Middelen
De genoemde doelen willen we bereiken door:

  • het geven van beachvolleybaltrainingen op gezette tijden
  • het geven van beachvolleybalclinics
  • het organiseren van diverse beachvolleybaltoernooitjes ter promotie van het beachvolleybal
  • het online promoten van beachvolleybal events in Zeeland (zowel op deze website als op de Facebookpagina)

Vrijwilligers
Wij werken in principe met vrijwilligers. Er zijn geen arbeidscontracten, maar als de financiële situatie het toelaat, krijgen vrijwilligers een vergoeding voor de werkzaamheden, zoals bepaald in de belastingwetten.

(Voormalig) Beachvolleybalschool Vlissingen
Beachvolleybalschool Vlissingen is begin 2010 opgericht door Henriëtte Swartjes. Dit particuliere initiatief werd met raad en daad ondersteund door de plaatselijke volleybalvereniging VVS’92, gemeente Vlissingen en de Nederlandse VolleybalBond (NeVoBo).

De officiële opening van Beachvolleybalschool Vlissingen heeft plaatsgevonden op maandag 10 mei 2010 door wethouder Marin de Zwarte van gemeente Vlissingen en beachvolleybalconsulent Olaf Melsen van de NeVoBo.

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de Stichitng is NL34 RABO 0179.9435.61 t.n.v. Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland.