Privacy policy

Privacy
Dit is de privacyverklaring van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56977832, inzake de website probeachzeeland.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland door middel van de verwerkingen via onze website probeachzeeland.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en deelnemers aan onze events. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy verklaring en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten of events van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland worden gebruikt om u te informeren over onze events. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings van Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.
          
Bewaartermijn
Stichting Promotie Beachvolleybal Zeeland bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De duur van de opslag wordt ook mede bepaald aan de hand van wettelijke bewaartermijnen.
          
Cookies en Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactpersoon
De contactpersoon voor de persoonsgegevens is Henriëtte Swartjes. Zij is te bereiken via e-mail of 06-28618623.

Deze Privacy Policy is van kracht met ingang van mei 2018.